crime

ನಾಗರೀಕರೇ ನೆನಪಿಡಿ:-ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ- ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ-ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೇಟ್ ಧರಿಸಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ- ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ- ಅಪ್ರಪ್ತಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ-ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ-ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಡಿ.

Tuesday, June 28, 2016

CRIMES ON 27-06-16

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:  N¹ ªÀÄmÁÌ dÆeÁl;
ಪಿಎಸ್ಐ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ EªÀjUÉ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಳಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಜರುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇವರು ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಎದುರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒ ಸಿ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ªÀiÁr ಒಟ್ಟು 640/-ರೂ ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಓಸಿ ಚೀಟಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು PÉøÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : CPÀæªÀÄ  ªÀÄzÀå  ªÀ±À:

ಪಿಎಸ್‌ಐಗ್ರಾಮಾಂತರಪೊಲೀಸ್ಠಾಣೆಶಿವಮೊಗ್ಗEªÀgÀÄಪುರಲೆ,ವೆಂಕಟೇಶನಗರ,ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿಯಲವಟ್ಟಿಗ್ರಾಮಗಳರೌಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿಇದ್ದಾಗಚಿಕ್ಕಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದಬಳಿ02ಜನರುಎ1ರಮೇಶಬಿನ್ಸೇವ್ಯಾನಾಯ್ಕ,45ವರ್ಷ,ಬಣಜಾರ್ಜಾತಿ,ಕೂಲಿಕೆಲಸವಾಸಚಿಕ್ಕಮರಡಿಗ್ರಾಮ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಎ2  ಮರುಗೇಶ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ, 51 ವರ್ಷ, ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣಜಿಗರ ಜಾತಿ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಚಿಕ್ಕಮರಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರn ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 130/- ರೂಗಳು  ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, June 25, 2016

DTD:24-06-2016

    
       ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:ಪಿರ್ಯಾದಿ ವೀರಭದ್ರ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ, ಎಸ್ ಜೆ ಎಂ ನಗರ, 18 ನೇ ತಿರುವು, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ, ದಾವಣಗೆರೆ gÀªÀgÀ  ಅಣ್ಣ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಕೆಲಸದವಾರ ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ಆಂಜನಿ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಲ್ಲಗಂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಗೆ ಚುಟುಕಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕಬ್ಬಣದ ರಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ರಾಡಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ತಗುಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


Friday, June 24, 2016

CRIMES AS ON 23-06-2016


²ªÀªÉÆUÀÎ UÁæªÀiÁAvÀgÀ oÁuÉ : CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl:


ದಿನಾಂಕ:23/06/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ, ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾತ್ಮೀದಾರರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ 02 ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ  ರೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲಾಖಾ ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಕೊಮ್ಮನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾನದ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪಂಚರುಗಳನ್ನು ಜೀಪ್ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಅವರುಗಳಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ಪಂಚರಾಗಿ ಹಾಜರಿದ್ದು, ದಾಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚರುಗಳು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇರೆಗೆ ಜೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಸುತ್ತುಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜೆ 6.15 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುನ್ನು ನೋಡಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಎ1 ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪರಮೇಶ್ವರನಾಯ್ಕ, 22 ವರ್ಷ, ಬಣಜಾರ್ ಜಾತಿ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಮುಸ್ಸೇನಾಳು ಗ್ರಾಮ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್  ಎ2  ಮಾರುತಿ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೀರ್ಯಾನಾಯ್ಕ, 21 ವರ್ಷ, ಬಣಜಾರ್ ಜಾತಿ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ವಾಸ ಮುಸ್ಸೇನಾಳು ಗ್ರಾಮ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಮದ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ದಾಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 1} 90 ಎಂ.ಎಲ್ ನ Original Choice Extra Malt Whisky ಯ 05 ಪೌಚ್ ಗಳು ಇದ್ದು ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ 130/- ರೂಗಳು 2) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 02 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ತ್ರೋ ಲೋಟ ಇದ್ದು ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಹುಡುಗರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆಂದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಂಜೆ 6.30 ರಿಂದ 7.30 ಪಿಎಂ ವರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮಾನತ್ತು ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಸ್ವದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.15 ಪಿಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 306/2016 ಕಲಂ 15 (ಎ), 32 (3) ಕೆ ಇ ಕಾಯಿದೆ ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರ ವ ವರದಿ ಸಾರಾಂಶ.

Thursday, June 23, 2016

SHIVAMOGGA DISTRICT CRIMES AS ON 22/06/2016²PÁj¥ÀÄgÀ mË£ï ¥Éưøï oÁuÉ: C¥ÀWÁvÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt


ದಿನಾಂಕಃ- 21/06/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07-15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದುದಾರರ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ©üêÀÄ¥Àà 24 ªÀµÀð, ¨sÉÆë d£ÁAUÀ, UÁgÉ PÉ®¸À ªÁ¸À;- ¨É¼À®PÀmÉÖ dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ºÉÆ£Áß½ vÁ®ÆèPï|| ªÉÆ £ÀA 8197444182  ಅಳಿಯ ಮೃತ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà  ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬೈಕ್ ನಂ ಕೆಎ 17 ಈಟಿ 7713 ರ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 07-15 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಮದ್ವತಿ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಾಗೋಜಿ ರಾವ್ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನ  ಬಳಿ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಜ್ವಾಲಮಾಲ  ಕೆಎ 14 0808 ನಂಬರ್ ನ ಬಸ್ಸಿನ  ಚಾಲಕ ತಿಪ್ಪೇಶಿ  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ    ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ,ಹಣೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗೈಗೆ  ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು   ರಕ್ತಾಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ  ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೀಡಿ ವೈಧ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ  ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಧ್ಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು12-05 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ

Wednesday, June 22, 2016

CRIMES ON 21-06-16

²PÁj¥ÀÄgÀ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ: CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå  ªÀ±À:
 [1] ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಶಿಕಾರಿಪುರ EªÀgÀÄ ದಿನಾಂಕ;21-06-2016 ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಒಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ  317/- ರೂ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.


[2]  ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಶಿಕಾರಿಪುರ. EªÀgÀÄ  ದಿನಾಂಕ;21-06-2016 ರಂದು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ ಅಶೋಕ ತಂದೆ  ಮಂಜಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಒಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಬೆಲೆ  261/- ರೂ UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, June 21, 2016

SHIVAMOGGA DIST POLICE PRESS NOTE

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ21/06/2016

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉègÀªÀgÀIJªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀPÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÀUÀ¼À£ÀÄß / CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ £ÉÃgÀªÁV ¹éÃPÀj¹, CªÀgÀPÀÄAzÀÄ PÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß EvÀåxÀð¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀæwUÀÄgÀĪÁgÀ £ÀqɸÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀPÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¸À¨sÉAiÀÄAvÉ¢: 23/06/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß03-30UÀAmÉUɲªÀªÉÆUÀÎ f¯ÁèrJDgï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀPÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄßK¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.   F ¸À¨sÉAiÀÄ°è  ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄvÀªÀÄä CºÀªÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß / PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®ÄEaÒ¸ÀĪÀªÀgÀÄCªÀgÀ CºÀªÁ°£À §UÉÎ Cfð ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼ÉÆA¢UÉ UÀÄgÀĪÁgÀ ªÀÄzsÁåºÀß03-30UÀAmÉAiÉƼÀUÉ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÁèrJDgï ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è  ºÁdjgÀ®Ä F ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¯ÁVzÉ.  »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°èf¯ÉèAiÀÄJ¯Áè ¥Éưøï G¥À-«¨sÁUÀzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ rJ¸ï¦-²ªÀªÉÆUÀÎ, rJ¸ï¦-¨sÀzÁæªÀw, rJ¸ï¦-wÃxÀðºÀ½î, rJ¸ï¦-²PÁj¥ÀÄgÀ &JJ¸ï¦ ¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, PÀÄAzÀÄPÉÆgÀvÉUÀ¼À£ÀÄß  ²ÃWÀð«¯ÉêÁjUÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
------------------------------------------------------------

¥ÉưøïC¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè.
UÉ:
f¯Áè ªÁvÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
²ªÀªÉÆUÀÎ f¯Éè,
²ªÀªÉÆUÀÎ.

J¯Áè ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉƽ¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.

CRIMES AS ON 20-06-2016

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ : E¹àÃlÄ dÆeÁl
                 ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಂ ಉಮೇಶಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ  ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  EªÀjUÉ  §AzÀ  ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಕಲ್ಲಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಿಂಬಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದ ಖಚಿತ ವರ್ತಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ 10-15 ಜನರು ಸುತ್ತಲೂ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓಳಗೆ ನನ್ನದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹೊರಗೆ ನನ್ನದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಒಳಗೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಗಳೆಂದು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವರನ್ನು, ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಾಗ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾಲು ಎಡವಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 02 ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಲಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಹೋಗಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ 1) ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಹಾಲೇಶಪ್ಪ 30ವರ್ಷ ಕೊರಮ ಜಾತಿ ಸವಳಂಗ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್  2) ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೆಂಕಪ್ಪ 33ವರ್ಷ ಕುಂಚೇನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ 1) ಕೆಎ-17 ಇಜಿ-5188 ಹೀರೋಹೊಂಡಾಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬೈಕ್-40000/- ರೂ 2) ಕೆಎ-14 ಇಎಲ್-1569 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಲ್ಪೆಂಡರ್ ಬೈಕ್-40000/- ರೂ 3) ಕೆಎ-14 ವಿ-551 ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ -30000/- ರೂ 4) ಕೆಎ-14 ಇಡಿ-1485 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ -45000/- ರೂ 5) ಕೆಎ-14 ಇಬಿ-1893 ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಹೀರೋಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್-40000/- ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆರೋಪಿತರು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡಲು ಬಳಸಿದ್ದ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಇದ್ದು ಎಣಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರೂ 2140/-ಗಳಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಓಡಿ ಹೋದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲಾರು ವಾಹನ ಸವಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬಾತ್ಮೀದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಪ್ರಕರಣ


Saturday, June 18, 2016

CRIMES ON 18-06-16

ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ; E¹àÃlÄ dÆeÁl;
ಸಿಪಿಐ ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ EªÀjUÉ  §AzÀ  ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ  ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ತಿರ  1)ಭಾಷಾ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಸದರ್ ಸಾಬ್, ವಾಸ-ಕಾನಕೇರಿ, ಸೊರಬ ಟೌನ್.2) ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಜರತ್ ಮಿಯಾ ಸಾಬ್, ವಾಸ-ಹೊಸಪೇಟೆ ಹಕ್ಲು ,ಸೊರಬ ಟೌನ್.3)ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ,ವಾಸ-ಗಗ್ಗರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಟೌನ್. EªÀgÀÄ  AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ  E®èzÉ CPÀæªÀÄ ªÁV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀjAzÀ 1900/- gÀÆ ºÀt  ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ  ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.